CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CAO CƯƠNG

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CAO CƯƠNG

     Trong một xã hội phát triển không ngừng nghỉ như ngày nay thì đã có rất nhiều công trình mọc lên trong khoảng thời gian ngắn.

 

     Để thi công về các công trình như vậy thì cần phải có người giám sát và tạo ra những quy trình, và được gọi là quy trình giám sát thi công xây dựng.

 

      Nó đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng để có thể đảm bảo được cho các công trình được giám sát một cách toàn diện.

 

Các bước trong quy trình giám sát thi công xây dựng

 

     Các bước trong quy trình giám sát thi công xây dựng thì sẽ gồm có các bước sau:

 

 

B1: Kiểm tra về tính đúng đắn của hồ sơ ở trong thiết kế

 

     Đây là bước đầu tiên và cũng được coi như là bước quan trọng nhất ở trong công tác tư vấn cũng như là giám sát.

 

     Một người kỹ sư về tư vấn thì phải có trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ đi khảo sát, kiểm tra để rồi đánh giá thật kỹ về những hồ sơ ở phần thiết kế thi công, thẩm tra về dự toán.

 

     Song song với đó là các quy chuẩn về kỹ thuật xây dựng sẽ được áp dụng và đối chiếu một cách thực tế hơn với hiện trọng trong suốt quá trình thi công.

 

     Từ đó, sẽ kịp thời phát hiện ra các thiếu sót và đề ra được các giải pháp hiệu quả cho công trình và đảm bảo được tốt hơn cũng như là giảm thiểu đi các chi phí phát sinh mà không đáng có.

 

B2: Xây dựng kế hoạch để triển khai và giám sát về thi công

 

      Kỹ sư trưởng được điều xuống phụ trách về công trình đó sẽ giám sát và căn cứ vào đó, vào toàn bộ hồ sơ đã được thiết kế, và được chỉnh sửa.

 

     Nếu như có được sự kết hợp cùng với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cùng với tiêu chuẩn xây dựng của nước Việt Nam hiện nay để từ đó lập được ra các kế hoạch về công tác thực hiện các chức năng về giám sát thi công trong công trình xây dựng.

 

 

B3: Đánh giá hồ sơ về thiết kế thi công

 

     Đây là công việc cũng như là kiểm tra về toàn bộ hồ sơ thuộc về phần thiết kế thi công của từng hanhg mục ở trong công trình.

 

     Bước này nhằm đảm bảo được tất cả mọi việc đều được thực hiện rất đúng theo một quy chuẩn đã được đưa ra, và về tiêu chuẩn cũng như kỹ thuật về xây dựng.

 

B4: Giám sát theo từng hạng mục trong xây dựng

 

     Kỹ sư ở phần giám sát thì luôn luôn là người phải có trách nhiệm mà bao quát cũng như là giám sát cho thật chặt chẽ của từng hạng mục thi công.

 

     Kiểm tra từng số liệu mà đã được thống kê về các vấn đề có liên quan đến địa chất cũng như là xây dựng để đối chiếu với thực tế hiện trường.

 

     Từ đó họ kịp thời phát hiện được ra những sai sót và rồi đưa ra các giải pháp xử lý một cách có hiệu quả và nhanh chóng.

 

B5: Kiểm tra và nghiệm thu

 

     Kiểm tra thật kỹ lưỡng cùng với các nghiệm thu thật chặt chẽ cho từng loại nguyên vật liệu xây dựng và tất cả các loại máy móc, nhân công được đưa vào để sử dụng trong cả một công trình.