Khởi công ép cọc cho hộ dân ở tây ninh

Khởi công ép cọc cho hộ dân ở tây ninh