Khởi công ép cọc cho hộ dân ở Dầu Tiếng

Khởi công ép cọc cho hộ dân ở Dầu Tiếng

Ép cọc bê tông tại Dầu Tiếng - Bình Dương